Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา

บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา

 

นางปัทมา บุญอนันต์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางลำพูน พลกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางพรชนก วรรณพงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางวิภาสร สุทธวี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางดารารัตน์ ทานะเวช
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางคำแก้ว มั่นยืน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน