Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการนางบัวสอน กลิ่นลั่นทม

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

 

 

 

 

 

-ว่าง-
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 


-ว่าง-

นักจัดการงานทั่วไป

นายกิตติศักดิ์ สุรเสียง
นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการ

นางกัลยา ปะทารมย์
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

นางสาวธิดาพร ตรีโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน

นายสมชัย แสงนิล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจันทิมา หลาทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอุทิศ วงศ์กุล
พนักงานขับรถ

นายกิรติ คมสันต์
พนักงานส่งเอกสาร

 

 

 

 

 

นางสาวบงกชกร จุนจังหรีด
พนักงานทำความสะอาด