Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผลพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามประกาศว่างเพิ่มเติม มติ กศจ.อุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564

ผลพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามประกาศว่างเพิ่มเติม มติ กศจ.อุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564

สรุปผลพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามประกาศว่างเพิ่มเติม ตามมติ กศจ.อุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564

  1. สพป.อบ.1
  2. สพป.อบ.2
  3. สพป.อบ.3
  4. สพป.อบ.4
  5. สพป.อบ.5

About PR. KITTISAK

Check Also

จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ฉบับที่ 182 ปีที่ 6

จดหมายข่าวประจำ …

ใส่ความเห็น