Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยของจังหวัดอุบลราชธานี

สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยของจังหวัดอุบลราชธานี

สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยของจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานีมีการบูรณาการและประสานความร่วมมือในการวางแผนจัดการศึกษาปฐมวัยร่วมกัน
ของทุกภาคส่วนภายในจังหวัด ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3) และการให้ความสำคัญกับการส่งเสริม
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  สำนักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กองกำกับการตำรวจตระเวนชานแดนที่ 22
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2561 – 2564 ใน 7 ประเด็น

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

  1. ข้อมูลเด็กปฐมวัยของจังหวัดอุบลราชธานี 
  2. สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดอุบลราชธานี

About Co-Admin

Check Also

(02-06-2565)ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตามประกาศว่างเพิ่มเติม สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ประชาสัมพันธ์ตำ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *