Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) / การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

การจัดกิจกรรมการประชุมเสวนาของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธาน (กศจ.) และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 3 องค์คณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมองค์คณะบุคคลเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ภายใต้การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนกระบวนการขับเคลื่อนของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธาน (กศจ.) และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 3 องค์คณะ ประกอบด้วย อกศจ.อุบลราชธานี (ด้านการบริหารงานบุคคล) อกศจ.ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ อกศจ.ด้านการพัฒนาการศึกษา

ประเด็นการเสวนา ประกอบด้วย การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคล (อาทิ การเลื่อนเงินเดือน การดำเนินการทางวินัย การเกลี่ยนอัตรากำลัง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.)  การพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา การศึกษาระดับปฐมวัย การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการเสวนา ดังนี้ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 นายสำเภา สมบูรณ์ ประธาน อกศจ. นายอุทัย สุดเต้ ประธาน อกศจ.ด้านการพัฒนาการศึกษา นายถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 นายชัยรัตน์ ถนอมสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 นายเริงศักดิ์ บุญเพิ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นายชาติชาย ขันทำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 นายประมวล ใจภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นางศิริญา ถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นายธีรนนท์ ศรีชัย อนุกรรมการใน อกศจ.ด้านการพัฒนาการศึกษา ดำเนินรายการโดย นายนพภา พันธุ์เพ็ง กรรมการใน กศจ. อุบลราชธานี

ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับสถานศึกษาที่มีผลคะแนน O-NET สูง เป็นอันดับที่ 1-3 ของจังหวัดอุบลราชธานี

สามารถดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์

https://www.facebook.com/ubnpeo/posts/2691502021124239

About P.

Check Also

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

การสอบแข่งขันเพ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *