Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

ประกาศ กศจ. อุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2)
ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564

กศจ. อุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  ตำแหน่งประเภททั่วไป
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
จำนวน 11 อัตรา  โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1  – 7 เมษายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก

2. รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัคร

3. รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (เอกสารหมายเลข 1)

4. แบบรายงานเอกสารประกอบการประเมิน ภาค ข (เอกสารหมายเลข 2)
ไฟล์ PDF     ไฟล์ EXCEL

5. ใบสมัครคัดเลือก
ไฟล์ PDF     ไฟล์ DOC

About Co-Admin

Check Also

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่32 ปีการศึกษา 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศคณะกรรมกา …

ใส่ความเห็น