Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564   ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564
รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ดังต่อไปนี้

1. ประกาศ กศจ.

2. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำแนกตามรายกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ดังนี้

2.1 กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์
2.2 กลุ่มวิชา ภาษาไทย
2.3 กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ
2.4 กลุ่มวิชา ภาษาจีน
2.5 กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์
2.6 กลุ่มวิชา ฟิสิกส์
2.7 กลุ่มวิชา เคมี
2.8 กลุ่มวิชา สังคมศึกษา
2.9 กลุ่มวิชา พลศึกษา
2.10 กลุ่มวิชา ดนตรีศึกษา
2.11 กลุ่มวิชา ศิลปศึกษา
2.12 กลุ่มวิชา นาฏศิลป์
2.13 กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์
2.14 กลุ่มวิชา ประถมศึกษา
2.15 กลุ่มวิชา ปฐมวัย
2.16 กลุ่มวิชา การเงิน/บัญชี

3. รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

4. สถานที่สอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข

5. ระเบียบการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

สำหรับสถานที่สอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

About Co-Admin

Check Also

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่32 ปีการศึกษา 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศคณะกรรมกา …

ใส่ความเห็น