Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / PR. KITTISAK (page 3)

PR. KITTISAK

ประกาศชะลอการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ประกาศชะลอการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื …

Read More »

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาในการยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดต่างๆ ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาในการยื่นคำร้อง …

Read More »

ประกาศชะลอการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

ประกาศชะลอการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ …

Read More »

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชก …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาว่างเพิ่มเติม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ประชาสัมพันธ์ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาว่ …

Read More »

รายงานผลการพัฒนานวัตกรรมทางการนิเทศการศึกษา เรื่อง รูปแบบการนิเทศโรงเรียนแกนนำการพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน

รายงานผลการพัฒนานวัตกรรมทางการนิเทศการศึกษา เรื่อง …

Read More »

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (แทนผู้สละสิทธิ์) โดยให้มารายงานตัว 1 มิถุนายน 2564 สำหรับหนังสือเรียกรายงานตัวแจ้งเป็นรายบุคคล จะนำส่งทางไปรษณีย์ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากหลักเกณฑ์กำหนดให้แจ้งไม่น้อยกว่า 7 วัน ไม่เกิน 10 วัน

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชกา …

Read More »