Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / PR. KITTISAK (page 6)

PR. KITTISAK

รายงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการนิเทศโรงเรียนแกนนำการพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน โครงการวิจัยพัฒนาโรงเรียนแกนนำการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการนิเทศโรงเรียนแกนนำการพ …

Read More »

เอกสารเพิ่มเติมประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ที่จะมารายงานตัว ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

เอกสารเพิ่มเติมประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ …

Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษทุนโครงการส่งเสริมการผลิ …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (สควค.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับรา …

Read More »

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องการรับสมัครข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อ …

Read More »

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 28 ค(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อ …

Read More »

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อ …

Read More »

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชกา …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทา …

Read More »