Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / PR. KITTISAK (page 7)

PR. KITTISAK

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี รายชื …

Read More »

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับ …

Read More »

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 (เพิ่มเติม)

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน …

Read More »

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา เพื่อเข้ …

Read More »

ประกาศการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 (กรณีปกติ)

ประกาศการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา …

Read More »

ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 (กรณีปกติ)

ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแ …

Read More »

ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 (กรณีปกติ)

ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแ …

Read More »

ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 (กรณีปกติ)

ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแ …

Read More »

ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 (กรณีปกติ)

ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแ …

Read More »