Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / สารสนเทศ (page 2)

สารสนเทศ

รายงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการนิเทศโรงเรียนแกนนำการพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน โครงการวิจัยพัฒนาโรงเรียนแกนนำการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการนิเทศโรงเรียนแกนนำการพ …

Read More »

รายงานผลโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ …

Read More »

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนั …

Read More »

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช …

Read More »