Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / นโยบายและแผน

นโยบายและแผน

แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน …

Read More »

รายงานผลโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ …

Read More »

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนั …

Read More »