Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

(14 ม.ค. 2565) ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีขอใช้บัญชี กศจ.อื่น)

(14 ม.ค. 2565) ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่ …

Read More »

(4 ม.ค. 2565)ประกาศตำแหน่งว่างรับย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2565 สังกัด สพป.อบ.3

ประกาศตำแหน่งว่างรับย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทาง …

Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผล …

Read More »

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้มารายงานตัวในวันที่ 13 มกราคม 2565 สำหรับหนังสือเรียกตัวจะแจ้งเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์วันที่ 4 มกราคม 2565

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาท …

Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมกา …

Read More »

สรุปผลพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามประกาศว่างเพิ่มเติม ตามมติ กศจ.อุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564

สรุปผลพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามประกาศว่างเ …

Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าร …

Read More »