Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 6)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (แทนผู้สละสิทธิ์) โดยให้มารายงานตัว 1 มิถุนายน 2564 สำหรับหนังสือเรียกรายงานตัวแจ้งเป็นรายบุคคล จะนำส่งทางไปรษณีย์ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากหลักเกณฑ์กำหนดให้แจ้งไม่น้อยกว่า 7 วัน ไม่เกิน 10 วัน

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชกา …

Read More »

เอกสารเพิ่มเติมประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ที่จะมารายงานตัว ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

เอกสารเพิ่มเติมประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ …

Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษทุนโครงการส่งเสริมการผลิ …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (สควค.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับรา …

Read More »

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องการรับสมัครข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อ …

Read More »

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 28 ค(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อ …

Read More »