Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / นโยบายและแผน / รายงานผลโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรม
การดำเนินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดอุบลราชธานี  ตามแนวทางการพัฒนา
ของแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 – 2564) กระทรวงศึกษาธิการ

About Co-Admin

Check Also

แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานศึกษาธิ …

ใส่ความเห็น