Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้
การขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล
โดยดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทวงศึกษาธิการ
อย่างมีคุณภาพ เพื่อประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุบลราชธานี โดยเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการดำเนินงานโครงการรายไตรมาส และเมื่อสิ้นสุด
โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และการรายงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR) ผลการดำเนินงาน พบว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ได้บริหารจัดการ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายทุกระดับ ตลอดจนการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจร่วมกับจังหวัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รูปแบบ E-Book

รูปแบบ PDF

About P.

Check Also

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรับสมัครค …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *